Inženýrská činnost

 • Příprava staveb
 • Koordinace a řízení projektů
 • Legislativní zajištění projektů
 • Optimalizace procesů ve stavebnictví a tvorba harmonogramů a rozpočtů
 • Technický dozor při provádění staveb

Provádění staveb

 • Pozemní stavby
 • Dopravní stavby

Znalecká činnost

 • Odhady nemovitostí včetně tržního oceňování
 • Expertní činnost – vady a poruchy staveb

Projektové práce

 • Pozemní stavby
 • Dopravní stavby
 • Stavebně technický průzkum

Poradenská činnost

 • Stavebnictví
 • Strojírenství
 • Energetika

Finanční poradenství

 • Pojišťovnictví
 • Úvěrové zprostředkování

Realitní činnost

 • Kompletní servis při prodeji a koupi nemovtostí

Správa nemovitostí

 • Evidence a účetnictví
 • Technická správa nemovitostí
 • Konzultace v oblasti právní, účetní a organizační